Het Afvalfonds heeft als doel om met alle partners in de recycleketen alle verpakkingsketens sluitend maken. Dit doet het Afvalfonds door het innen van de afvalbeheersbijdrage bij de bedrijven die verpakte producten op de Nederlandse markt brengen en het verstrekken van vergoedingen aan gemeenten voor het (gescheiden) inzamelen van huishoudelijk verpakkingsafval. Jaarlijks rapporteert het Afvalfonds de resultaten van de behaalde recyclingpercentages van alle op de markt gebrachte verpakkingen. In Nederland worden hoge recyclingpercentages gerealiseerd. In 2020 was dit maar liefst 82%. De verpakkingsketens leveren een grote en actieve bijdrage aan het volledig circulair maken van de Nederlandse economie, die daarbij tot de Europese koplopers behoort.

Het Afvalfonds zet zich verder samen met alle partners in voor een circulaire verpakkingsketen om zodoende een bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. In deze keten van ontwerp, inzameling, sortering en recycling van verpakkingen vindt volop samenwerking en innovatie plaats. Om deze initiatieven te stimuleren en de organisaties erachter in het zonnetje te zetten, organiseert het Afvalfonds samen met haar uitvoeringsorganisaties Nederland Schoon, Nedvang b.v. en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) de Afvalfonds Verpakkingen Awards 2022.

Publieksaward

Naast het oordeel van een vakjury, vindt het Afvalfonds het ook belangrijk dat het Nederlandse publiek haar stem kan uitbrengen. Stem en bepaal welk van de 14 initiatieven volgens u het meeste bijdraagt aan een duurzame samenleving. Het initiatief met de meeste stemmen wint. De winnaar wordt op 9 juni a.s. bekend gemaakt. Door te stemmen maakt u kans om hierbij aanwezig te zijn. U ontvangt hierover dan automatisch bericht.

De genomineerden

Categorie A

Gemeente met een bewezen goed werkend inzamelsysteem voor alle verpakkingsstromen met als resultaat hoge kwaliteit en kwantiteit van het ingezameld materiaal

RAD Hoeksche Waard

RAD is in 2009 als een van de eerste inzamelaars gestart met de gescheiden inzameling van kunststoffen in zakken aan huis. De inzamelfrequentie was 1x per 4 weken. Al snel is dit uitgebreid naar een frequentie van 1x per 2 weken en zijn drankenkartons en blik toegevoegd.

Gemeente Wierden

Voor het succesvol invoeren van een afvalbeleid is draagvlak onder inwoners erg belangrijk. Door goed uit te leggen wat je als gemeente zou willen bereiken en wat je van de inwoners verwacht, dat te combineren met een uitgebalanceerd inzamelsysteem ontstaat dat brede draagvlak.

Categorie B

Gemeente met de meeste effectieve communicatie(campagne) met inwoners over (zwerf)afvalinzameling

Gemeente Waalwijk

De afvalcampagne ‘Afval is waardevol’ is een prachtige lokale vertaling van preventie en hergebruik van afval. Door inwoners, verenigingen en ondernemers in diverse communicatiemiddelen zelf aan het woord te laten, komt de boodschap ‘afval is waardevol’ extra krachtig over.

Saver

‘Samen aan de Bak’ is een mooi voorbeeld van een super professionele campagne. Aan alles is gedacht. Sinds 2018 is 'Samen aan de Bak’ een gezamenlijke campagne van Saver, met de vier aandeelhoudende gemeenten (Roosendaal, Halderberge, Bergen op Zoom en Woensdrecht).

Categorie C

Gemeente/bedrijfsleven met het beste samenwerkingsinitiatief om zwerfafval terug te dringen

Gemeente De Bilt

Een prachtige samenwerking tussen gemeente, de sociale onderneming Plog it Up De Bilt, Go Clean de Liemers én het Zwerfafvalkompas. En met resultaat. Ondernemers worden aangesproken op basis van de verkregen data uit de opruimacties en gaan hiermee aan de slag. Een mooie combinatie van data én sportieve opruimacties.

Projecthuizen

KEIschoon033 heeft een zeer inspirerende samenwerking tussen een MBO school en een gemeente. Zwerfafval en jongeren gaan vaak samen. Met het aanspreken van jongeren door jongeren getuigt dit project van karakter. Bedrijfsleven, gemeenten, onderwijs en organisaties slaan de handen ineen.

Categorie D

Verpakkend bedrijfsleven met de meest innovatieve toepassing van recyclaat in een verpakking

Albert Heijn & Hordijk

Albert Heijn start als eerste supermarkt in Nederland met het recyclen van oude PET-bakjes naar nieuwe PET-bakjes: tray-to-tray recycling. PET uit huishoudelijk verpakkingsafval is de enige soort plastic die na recycling als voedselverpakking gebruikt mag worden.

Unilever/Andrélon

Andrélon stapt over naar 100% gerecycled plastic door samenwerking met Nederlands recyclingbedrijf Morssinkhof Plastics. Morssinkhof Plastics gebruikt plastic verpakkingen afkomstig van Nederlandse huishoudens, die worden verwerkt tot een nieuwe hoogwaardige grondstof. 

Categorie E

Verpakkend bedrijfsleven met de best recyclebare verpakking

BVP Verpakkingen

De ‘papercooler’ koelbox van BVP verpakkingen biedt een duurzaam alternatief voor de EPS variant. Hij is verwerkbaar in de reguliere afvalstroom van papier en goed recyclebaar. Daarnaast is hij beschermend, herbruikbaar en makkelijk transporteerbaar en vervoerbaar.

Daklapack & Bonduelle

Daklapack en Bonduelle hebben separaat twee verschillende cases ingediend voor deze Award categorie, maar de innovatie houdt grotendeels hetzelfde in. Vandaar dat de jury hun inzendingen heeft gebundeld.

Categorie F

Verpakkend bedrijfsleven met de best herbruikbare verpakking

Unilever Cif

De navulverpakkingen voor Cif zorgen voor volumevermindering tijdens het transport, omdat er minder water vervoerd hoeft te worden. Daarnaast levert het materiaalbesparing op. Unilever hoopt met Cif op een nieuwe norm binnen de schoonmaakmarkt op het gebied van hervulbare schoonmaakmiddelen.

Ecover

Ecover is al twintig jaar actief met het aanbieden van hervulpunten. Dit maakt het mogelijk de bestaande verpakking in de winkel te hervullen op een intuïtieve manier. De afgelopen drie jaar hebben ze actiever samengewerkt met belangrijke retailers om hervulsystemen meer mainstream te maken.

Categorie G

Sorteerders/recyclers met de beste innovatie in sortering en/of recycling van verpakkingsafval

Als na inzameling het verpakkingsafval aangeboden wordt voor verdere verwerking, kent het proces twee belangrijke stappen:
- het materiaal moet zo goed en zo veel mogelijk worden uitgesorteerd.
- het uitgesorteerde materiaal moet gerecycled worden.
Bij beide stappen is het de kunst dat er zo min mogelijk materiaal verloren gaat.

Umincorp

Waar in het verleden het aangeboden materiaal alleen geschikt was voor verbranding, is het Umincorp gelukt door invoering van nieuwe en innovatieve scheidingstechnieken verschillende soorten plastic vanuit consumentenafval terug te winnen.

QCP

QCP  (Quality Circular Polymers) is in Nederland en daarbuiten bekend en erkend als een toonaangevende en innovatieve recycler van huishoudelijk plastic verpakkingsafval. Haar klanten gebruiken producten als alternatief voor plastics van fossiele oorsprong. 

De jury

De jury bestaat uit een uitgebreid panel met ieder z'n eigen vakkennis. Benieuwd wie er in de jury zit?

Bekijk de jury

Over Stichting Afvalfonds Verpakkingen

In Nederland zijn bedrijven die verpakte producten op de markt brengen wettelijk verplicht te zorgen voor het inzamelen en recyclen van de verpakkingen: de producentenverantwoordelijkheid. Stichting Afvalfonds Verpakkingen heeft de verantwoordelijkheid van deze bedrijven op zich genomen. Het verpakkend bedrijfsleven betaalt hiervoor een bijdrage per kilo verpakkingen aan Stichting Afvalfonds Verpakkingen: de afvalbeheersbijdrage. Hiermee worden de kosten voor de inzameling en recycling van verpakkingen vergoed aan de gemeenten. Meer informatie vindt u op de website van Stichting Afvalfonds Verpakkingen

www.afvalfondsverpakkingen.nl
Privacyverklaring